Regulamin B2B

REGULAMIN SKLEPU B2B https://mamo-tato.com


INFORMACJA O FIRMIE


MAMO-TATO s.c. Karolina i Karol Widziszowscy z siedzibą w Ostrzeszowie, przy ulicy Pocztowej 4, NIP: 5140316846, REGON: 301322274, prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz sprzedaży hurtowej artykułów dziecięcych i w tym zakresie jest właścicielem internetowej platformy sprzedażowej (dalej Platforma B2B) służącej do wspomagania i sprzedaży produktów stałym klientom (dalej Klient).


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma B2B działa pod adresem https://mamo-tato.com
 2. W celu uzyskania dostępu do Platformy B2B Klient powinien:
 • zgłosić chęć rozpoczęcia współpracy z firmą MAMO-TATO s.c. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres bok@poscieldladzieci.pl dane firmowe z CEIDG lub inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w celu ich zweryfikowania;
 1. Konto Klienta jest aktywowane po weryfikacji danych firmowych podanych w zgłoszeniu z informacjami CEIDG lub KRS lub innych bazach ewidencyjnych właściwych dla kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.
 2. Klient może zostać pozbawiony przez MAMO-TATO s.c.prawa do korzystania z Platformy B2B w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny.
 3. Opisy oraz zdjęcia produktów są własnością MAMO-TATOs.c., chronione są autorskim prawem majątkowym i autorskim prawem osobistym. MAMO-TATO s.c. wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Klientów zdjęć i opisów wyłącznie w celu sprzedaży produktów MAMO-TATO., wyłącznie w trakcie trwania współpracy.
 4. Przed aktywacją usługi składania zamówień on-line należy zapoznać się z regulaminem. Aktywując usługę Klient potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem, oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku dostępu do Platformy B2B są poufne. Klient zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej MAMO-TATO s.c., dotyczy to w szczególności: hasła, loginu, cen hurtowych, danych technicznych, organizacji i sposobu dystrybucji oraz wszelkich danych dostępnych na Platformie B2B.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej współpracy, informacje o nowościach, produktach wycofanych itd., dostępne są na bieżąco na Platformie B2B w opisanych zakładkach oraz w dziale „Nowości”.

 

PRODUKTY

 1. Wszystkie produkty MAMO-TATO s.c.produkowane są z należytą starannością i dbałością o najwyższą jakość.
 2. Pościele oraz pozostałe wyroby tekstylne produkowane są z najwyższej jakości 100% tkanin bawełnianych posiadających atesty Okotex. Wypełnienia ochraniaczy, pościeli, rożków i innych – wykonane są z włóknin posiadających atest Okotex.
 3. W trosce o stały wzrost jakości oferowanych wyrobów MAMO-TATO zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach i kolekcjach, w tym także do zmian konstrukcyjnych, które nie zmieniają ogólnego charakteru produktów, mogą jednak różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
 4. Z przyczyn niezależnych od MAMO-TATO s.c. wyroby z tkanin z różnych partii produkcyjnych mogą się nieznacznie różnić odcieniem koloru od siebie nawzajem i od opublikowanych zdjęć. Zdjęcia przedstawiane w formie elektronicznej, na monitorach, komputerach itp. różnią się kolorami w zależności od indywidualnych ustawień każdego użytkownika.

 


CENY

 1. Wszystkie ceny na platformie B2B są cenami netto.
 2. Rabaty zależą od wielkości zamówień składanych przez Klienta i naliczane są przez opiekuna handlowego przy wystawianiu faktury.
 3. Ceny podane przy produkcie nie uwzględniają kosztu transportu.
 4. Rzeczywiste koszty wysyłki podawane są osobno przez opiekuna handlowego na fakturze sprzedaży i zależą od objętości, wagi zamówienia oraz kraju dostawy.


PŁATNOŚCI

 1. Uregulowanie należności za zamówienie możliwe jest przelewem na rachunek bankowy MAMO-TATO s.c., należność powinna zostać uregulowana przed wysyłką towaru. W innym przypadku towar gotowy będzie oczekiwał na uregulowanie płatności.
 2. Rachunek bankowy dla wpłat w PLN: 71 1140 2004 0000 3102 6674 4283; mBank S.A., SWIFT:

FAKTURY

 1. Do zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży – faktura VAT.
 2. Faktura VAT ze stawką 0% VAT wystawiana jest wyłącznie dla:
 • Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów, Klientom mającym siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, będącym zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT. Aktywność numeru VAT Klienta jest weryfikowana każdorazowo przed wystawieniem faktury VAT na przeznaczonej do tego celu stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
 • Eksportu towarów, Klientom mającym siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską, będącym zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT, po dokonaniu odprawy celnej.

 

REALIZACJA DOSTAW

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 2. Cennik opłat za wysyłkę jednej paczki do 30 kg są różne w zależności od kraju doręczenia. Szczegółowe zestawienie kosztów wysyłek znajduje się na Platformie B2B.
 3. W cenie wysyłki jednej paczki zawarty jest również koszt opakowania kartonowego. W przypadku odbioru realizowanego inaczej niż zlecony przez MAMO-TATO s.c., w tym przez kuriera własnego Klienta, spedycją Klienta lub odbiorem osobistym, do wartości faktury za zamówiony towar doliczony będzie koszt opakowań kartonowych lub innego rodzaju opakowania, w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem.
 4. Ceny wysyłek mogą się zmienić w przypadku zmiany cen w firmie kurierskiej, zmian opłat drogowych lub zmian wysokości korekt paliwowych.
 5. Przesyłki kurierskie są ubezpieczone, także na tzw. „szkody ukryte”. W momencie otrzymania przesyłki należy sprawdzić opakowanie oraz zawartość. Jeśli zawartość jest uszkodzona, należy zaznaczyć ten fakt na dokumencie odbioru paczki od kuriera i spisać z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki. Jeśli przesyłka została odebrana od kuriera bez sprawdzania zawartości – informacja o uszkodzeniu przesyłki musi być zgłoszona kurierowi do 7 dni od daty doręczenia. Kurier zobowiązany jest przyjechać do adresata i spisać protokół uszkodzenia paczki. Protokół wraz z reklamacją należy przesłać do MAMO-TATO s.c., dalszy proces reklamacyjny jest kierowany przez MAMO-TATO s.c.


WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. Zamówienia złożone w święta i dni wolne od pracy będą realizowane od pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach. Wysyłki kurierskie realizowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy, po otrzymaniu wpłaty na konto.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy modyfikacji zamówień przyjętych do realizacji. Przygotowanie i złożenie zamówienia powinno być starannie przygotowane przez klienta, tak aby nie było konieczności modyfikowania jego elementów składowych.
 3. Standardowy termin realizacji zamówień wynosi do 5 dni, jednak zaznaczamy że zależy on od dostępności zamówionego towaru i może ulec zmianie, szczegółowe informacje i terminy są uzgadniane indywidualnie.
 4. Dostawa towaru odbywa się na adres wskazany przez Klienta. Możliwa jest wysyłka zamówienia na adres Klienta lub dropshipping – na adres indywidualnego odbiorcy Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zamówień w formie „dropshipping” ustalane są indywidualnie.
 5. Złożenie prawidłowego zamówienia poprzez platformę B2B jest jednoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy MAMO-TATO s.c.,a Klientem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Klient może anulować zamówienie pisemnie (e-mail) do momentu wezwania kuriera.
 6. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia przez MAMO-TATO s.c.(kompletowanie towaru, wystawienie dokumentów, oczekiwanie na potwierdzenie przelewu, pakowanie, ekspedycja towaru) oraz bezpośredni czas dostawy zależny od firmy kurierskiej.REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (na terenie Polski). W przypadku dostaw realizowanych do innych krajów – nie jest konieczne spisanie protokołu szkody z kurierem, ale niezbędna jest informacja o uszkodzeniu przesyłki, która musi być przesłana przez adresata (Klienta lub jego odbiorcę) tego samego dnia w którym otrzymał przesyłkę, najlepiej mailem. Dodatkowo należy zamieścić informację o szkodzie oraz zdjęcia informacyjne, w celu ułatwienia stwierdzenia rozmiaru szkody.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z MAMO-TATO s.c. i własnym opiekunem handlowym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje ilościowe lub inne dotyczące otrzymanego towaru należy zgłosić niezwłocznie do MAMO-TATO s.c..
 4. Towar z każdej przesyłki jest skanowany przy wkładaniu produktów do kartonu zbiorczego. Weryfikacja reklamacji ilościowych lub innych odbywa się na podstawie zestawienia ze skanowania oraz karty zamówienia.


GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty MAMO-TATO s.c. objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta, pod warunkiem, że będą użytkowane zgodnie z funkcją, przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcjach danego produktu. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia poszczególnych elementów, uszkodzeń produktów powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego zmontowania, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń mechanicznych i termicznych, zmiany koloru tkaniny, zagubienia drobnych elementów wyposażenia, uszkodzenia lub rozdarcia tkaniny które nastąpiło z winy użytkownika.
 2. W przypadku zgłoszenia wad podlegającej gwarancji, konieczne jest podanie numeracji zamówienia lub faktury, daty zakupu, opisu szkody, załączenie zdjęcia. Większość reklamacji rozpatrywana jest „zaocznie” na podstawie zdjęć i opisów, bez konieczność dostarczania produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy element lub produkt dostarczany jest do Klienta na koszt MAMO-TATO s.c. . Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od otrzymania kompletu informacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. MAMO-TATO s.c. zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, zmiany lub wycofania oferowanych produktów, dodawania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy zamówień potwierdzonych i przyjętych do realizacji. 
 2. MAMO-TATO s.c.zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty nawet jeśli zostały złożone na te towary zamówienia.
 3. MAMO-TATO s.c. nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Platformy B2B, a w szczególności, za przerwy powstałe z przyczyn technicznych.
 4. MAMO-TATO s.c.zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)MAMO-TATO s.c. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności klientów. Dane podawane podczas rejestracji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do informacji przekazywanych drogą elektroniczną za zgodą klienta. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania a także do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Administratorem danych jest MAMO-TATO s.c. reprezentowana przez Karolinę i Karola Widziszowskich.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem oraz dotyczące zrealizowanych transakcji zakupu towaru rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby MAMO-TATO s.c. zgodnie z przepisami polskiego prawa procesowego i materialnego.